top of page

Video server

Et video server system spesialdesignes til deg og dine behov, samt installeres og konfigueres av oss.  

Video systemet kan vise, ta opp, dele og spille av video fra koblede kamera. 

 

Brukere har tilgang til både direkte og innspilt vdeo fra kamera eksternt ved hjelp av data eller mobil.  

 

Kontakt oss for mer informasjon post@vel.no

TV Screens
bottom of page