ocean.jpg

VEL Subsea pH probe

Vastveit Elektronikk har arbeidet med flere ulike bedrifter og utviklet en rekke utstyr siden oppstart.

De siste årene har våre utviklingsprosjekter vært fokusert innen olje og gass industrien, samt jordbruk.