top of page

Our products 

Utviklet spesifikt for å måle pH verdien under vann, og slik oppdage og måle sement i vannet. 

pH Probe v12 (1).jpg

Oppdager og måler beta, gamma and røntgen stråler, og er et verdifullt verktøy om en har med eller potensielt har med farlige materialer. 

Capture.JPG

designet for å brukes til inspeksjon av rør under vann. 

Spool snippet.JPG
bottom of page